Welkom bij AWN Afdeling 1 – Archeologische Vereniging Noord-Nederland

Beste leden en belangstellenden van de AWN,

Het is alweer 2022. Wat is 2021 ondanks alle beperkingen snel voorbij gegaan.

Terugkijkend kunnen wij concluderen dat er vorig jaar aardig wat activiteiten zijn geweest.

Wij zijn blij met het feit dat we als AWN afdeling nieuwe leden hebben kunnen verwelkomen. Wij hopen dat zij zich thuis gaan voelen en kunnen genieten van de activiteiten en nieuws dat wij hen en voor alle leden brengen via de nieuwsbrief en de website www.archeonoord.nl

Aardig wat leden hebben deelgenomen aan archeologisch onderzoek. De opgraving in Adorp was een hoogtepunt maar ook het onderzoek naar de Slag bij Noordhorn mag worden genoemd. En dan te denken aan de prettige samenwerking met het Groninger Archeologisch Instituut van de RUG en de Studentenvereniging Archeologie Bachur van de RUG.

Het andere wat 2021 bijzonder maakte is de samenwerking met het Hunebedcentrum in Borger. Mede met een bijdrage vanuit het Archeologiefonds van de AWN kan bij het Hunebedcentrum het project “Van Scherf tot Verhaal” worden gerealiseerd. Als Vereniging participeren wij in dit unieke project. In het voorjaar zal het project klaar zijn en kan worden gebruikt voor onze activiteiten.

Via de website www.archeonoord.nl en via de Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.

Een andere activiteit waar we trots op mogen terugkijken is de cursus over de nieuwe Omgevingswet die door de AWN werd georganiseerd. De Omgevingswet is een wet waarover we voor de  archeologie en monumenten os best zorgen om maken. Zo’n 20 cursisten uit Noord-Nederland hebben de cursus gevold. We hopen dat we bij de invoering van de wet als burgers, als vrijwilligers iets kunnen betekenen voor het behoud archeologisch- bebouwd erfgoed.

Vooruitkijkend hebben we in 2022 weer activiteiten op de kalender staan. We hebben twee mooie cursussen, onder andere de basiscursus archeologie in samenwerking met het GIA van de RUG en Bachur en de cursus Bouwhistorie. Over beide cursussen heeft u inmiddels per mail de uitnodigingen ontvangen. Door de verlenging van de Avondlockdown zal de startdatum van de cursus helaas worden opgeschort. We houden u op de hoogte.

In 2022 komt er een vervolg van de opgraving in Adorp. Daar kunnen leden zich straks weer voor aanmelden.

Zo zal er samen met het Hunebedcentrum een lezingenprogramma komen en zo ook met de Erfgoedpartners in Groningen. De lezingen staan op onze website.

Net als deze Nieuwsbrief zullen wij u ook in 2022 op de hoogte houden.

Fred van den Beemt, voorzitter.

De bankrekening van de Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN) is NL29RABO0336381468 t.n.v. de penningmeester Archeologische Vereniging Noord-Nederland Afdeling 1 AWN

Het bestuur heeft een ANBI status. Het daarbij de behorende RSIN nummer is 8586.09.629.

SAMENSTELLING BESTUUR

Voorzitter
G. van den Beemt (Fred) – 06 5023 1996
voorzitter.awn.noord#gmail.com

Secretaris
E.C. Hopman (Eva)
awn.noord#gmail.com

Penningmeester
Pir Hoebe
pirhoebe#gmail.com


Algemeen bestuurslid (detectorarcheologie)

Aldwin Wals
a.wals#ziggo.nl

Algemeen bestuursleden
Susanne Manuel
susannemanuel#gmail.com

Alexander Nicolai
nicolaicruiming#gmail.com

Roel van der Brug
roel.awn#gmail.com