Archeologische vereniging Noord-Nederland

De Archeologische Vereniging Noord-Nederland bruist van activiteiten. Zowel archeologisch onderzoek, lezingen en cursussen staan voor het nieuwe seizoen in de startblokken. Via de nieuwsbrief en de website laten wij weten wanneer en waar de activiteiten plaatsvinden.

Welkom bij AWN Afdeling 1 - Archeologische Vereniging Noord-Nederland

Beste leden en belangstellenden van de AWN,

Het jaar 2021 is alweer. een paar maanden oud. Door het coronavirus was 2020 wel een heel bijzonder jaar. Er zijn veel beperkingen die voor velen hard aankwamen. Helaas zijn deze nog niet voorbij. Gelukkig is er licht aan de horizon.

Dit betekent dat de activiteiten in de loop van het dit jaar weer opgestart kunnen worden. Zo is er een cursus (Archeologisch) Erfgoed en de Omgevingswet in voorbereiding en activiteiten in het Hunebedcentrum. In Noordhorn speurt ons actieve lid Alexander Nicolai verder naar de sporen van de Slag bij Noordhorn en gaat daar een booronderzoek plaatsvinden. Met het Hunebedcentrum in Borger zijn wij in overleg over activiteiten voor onze leden. Onder meer werken we samen om te komen tot een Educatief opgravingsterrein. Al met al proberen we zoveel mogelijk activiteiten uit te voeren of voor te bereiden.
Via de nieuwsbrief en de website laten wij weten wanneer en waar de activiteiten plaatsvinden. Zaterdag 24 april is de ALV van de vereniging. Helaas niet op locatie maar digitaal. Alle leden hebben de uitnodiging met stukken ontvangen. We nemen dan afscheid van de bestuursleden Joop Bosch en Jetze Boonstra. We gaan, zoals gebruikelijk, de ledenvergadering afsluiten met een interessante activiteit.

Met vriendelijke groet vanuit het bestuur,
Fred van den Beemt (voorzitter)

De bankrekening van de Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN) is NL29RABO0336381468 t.n.v. de penningmeester Archeologische Vereniging Noord-Nederland Afdeling 1 AWN

Het bestuur heeft een ANBI status. Het daarbij de behorende RSIN nummer is 8586.09.629.
Hier leest u het laatst vastgestelde jaarverslag van 2019.

SAMENSTELLING BESTUUR

Voorzitter
G. van den Beemt (Fred) – 06 5023 1996
voorzitter.awn.noord@gmail.com

Secretaris
E.C. Hopman (Eva)
awn.noord@gmail.com

Penningmeester
Pir Hoebe
pirhoebe@gmail.com


Algemeen bestuurslid (detectorarcheologie)

Aldwin Wals
a.wals@ziggo.nl

Algemeen bestuursleden
Susanne Manuel
susannemanuel@gmail.com

Alexander Nicolai
nicolaicruiming@gmail.com

Roel van der Brug
roel.awn@gmail.com