Zaterdag 22 april vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in Museum de Grutterswinkel, te Leeuwarden.

Het was een gezellige en inhoudelijke vergadering in Museum de Grutterswinkel waar het bestuur vertelde over de activiteiten die zijn geweest en die gaan komen.  

Het Jaarverslag, zowel inhoudelijk als financieel, is vastgesteld. De kascommissie is akkoord met de jaarstukken die de penningmeester heeft overhandigd.

Penningmeester Pir Hoebe heeft aangegeven om zijn taak te willen overdragen. De ledenvergadering stemt in dat zittend bestuurslid Roel van der Brug het penningmeesterschap op zich zal nemen.

Voorts kwam aan de orde de benoeming van een nieuw bestuurslid. Marit Sloots heeft zich kandidaat gesteld. Marit is studente archeologie bij het GIA/RUG in Groningen. Met instemming van de vergadering wordt Marit benoemd tot algemeen bestuurslid. Op deze website staat een nadere kennismaking met Marit.

Na de vergadering werd aanstalten gemaakt voor een bezoek aan het Fries Museum. Daar kregen de leden een speciale rondleiding door de tentoonstelling “Vrijheid, Vetes en Vagevuur”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *