Een verzameling vuursteenvondsten uit de Hamburgcultuur, in bezit van de Fam. Van der Burg, is nu tijdelijk te zien is in het Hunebedcentrum. Ze zijn gevonden op de uitlopers van het Drents plateau in Friesland, vanaf begin jaren 60 vorige eeuw tot in het heden. Het aandeel Hamburgcultuur is een klein onderdeel van hun totale verzameling.

De Hamburgcultuur – Laat-Paleolithicum (Oude steentijd) ca. 12.600-9.600 BC

De vondsten in de vitrine van het Hunebedcentrum zijn uniek. Maar wat vertellen archeologen over Hamburgcultuur.

 

Na de laatste IJstijd (Weichselien) wordt het langzaam warmer en veranderd de permanente bevroren grond in een toendra, geschikt voor rendieren en ander groot wild.

De Hamburg cultuur, voor het eerst opgegraven in het Ahrensburger-Tunneldal in de omgeving van Hamburg door Alfred Rust (c.a. 1930) zijn de eerste moderne mensen (Homo Sapiens) in onze omgeving, komende vanuit het Magdalénien (Frankrijk).

Het waren jager-verzamelaars die voornamelijk als nomaden de rendieren achterna trokken. Elke cultuur in de steentijd maakt zijn eigen specifieke werktuigen aangepast aan de klimatologische en flora en fauna van de periode waarin ze leven.

Aan die specifieke werktuigen (gids artefacten) is een cultuur te herkennen, zo weten we dankzij de opgravingen dat de hier getoonde vondsten uit de Hamburg cultuur komen.

Nog een kenmerk van Hamburg cultuur werktuigen in het Noorden is, de uitstekende kwaliteit vuursteen die over het algemeen is gebruikt.

In de tentoonstelling vind je de volgende vondsten: Kernen uit de Hamburgcultuur, Krombekstekers, een dubbele krombeksteker, klingschrabbers en verschillende spitsen (waaronder vermoedelijk type Eyk). De wisseltentoonstelling is in elk geval tot november 2023 te bekijken in het Hunebedcentrum.

     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *