Archeologische drukte op de Grote Markt in Groningen

Het was druk bij de presentatie van archeologische vondsten die zijn gedaan bij graafwerkzaamheden op de Grote Markt in Groningen. Tijdens de Archeologiedagen konden kinderen met de archeologen meegraven. Mooier en interessanter kan het haast niet.     

AWN Noord participeert tijdens de Archeologiedagen bij het Hunebedcentrum in Borger

In het weekend van 16, 17 en 18 juni zijn de landelijke Archeologiedagen. Ook in Noord-Nederland kun je zien hoe archeologen werken en waarom zij dat doen. De AWN is aanwezig bij het Hunebedcentrum in Borger. Daar zullen de vrijwilligers vooral aandacht geven aan de jonge bezoekers. In onderstaand krantartikel uit het Dagblad van het […]

Bent u geïnteresseerd om amateurarcheologen te interviewen?

De AWN Nederlandse Archeologievereniging is voornemens een pilotproject te starten deze zomer in het kader van oral history. Dit houdt in dat studenten archeologie interviews gaan afnemen bij onze leden. Het doel hiervan is o.a. het vatten van het tijdsbeeld van amateurarcheologie in het pre-Malta tijdperk. Daarnaast willen we hen ook eventuele aanwezige amateurcollecties laten […]

Middeleeuwse ‘stoutigheden’ duiken op bij opgraving Grote Markt te Groningen

Bron: OOG Groningen 9 juni 2023 Waren de middeleeuwen wel zo preuts als we denken? Niet helemaal, zo blijkt tijdens de opgravingen op de Grote Markt. Eerder deze week troffen archeologen twee ‘stoutigheden’ aan, die waarschijnlijk als souvenirs werden verkocht aan middeleeuwse inwoners of bezoekers van Groningen. Voor de vroegere deur van Vindicat doken twee […]

Nieuwe opgravingen klooster Ter Apel: ‘Dit is heel spannend werk’

Bron: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1025800/nieuwe-opgravingen-klooster-ter-apel-dit-is-heel-spannend-werk Vermoedelijk hebben er twee bijgebouwen aan het klooster van Ter Apel vastgezeten. Studenten archeologie van de RUG leggen de funderingen schepje voor schepje bloot. Fred Hummel staat tot zijn navel in een werkput. Hij heeft de hele dag op zijn knieën bakstenen laagje voor laagje uitgegraven, afgestoft en zijn bevindingen gedocumenteerd. ‘Ik vind […]

3000 kleine eeuwenoude rotmuntjes uit Zuidlaren herbergen een religieus geheim, ontdekte archeoloog Vincent van Vilsteren uit Assen: ‘Ik zag rare dingen aan die muntjes’

Fragment van het uitgebreide artikel uit het DvhN, 20 mei 2023 door: Job van Schaik Waarom begroef iemand in de zestiende eeuw ruim drieduizend waardeloze muntjes in Zuidlaren? En waarom is een deel van die munten verbogen en weer rechtgeslagen? Archeoloog Vincent van Vilsteren uit Assen zocht het uit. Een verhaal over een spectaculaire diefstal, […]

Een uniek nieuw boek ‘Friese terpen in doorsnede’

Boekpresentatie ‘Friese terpen in doorsnede’ Een uniek nieuw boek met de titel “Friese terpen in doorsnede – Landschap, bewoning en exploitatie” is op 11 mei in het Provinciehuis in Leeuwarden gepresenteerd. Het is de langverwachte synthese van het zogenaamde steilkantenonderzoek, een archeologisch onderzoeksprogramma waarin tussen 2009 en 2012 maar liefst zes Friese terpen (Achlum, Jelsum, […]

Nieuw: de Erfgoedatlas Sinds begin dit jaar brengt de digitale Erfgoedatlas alle landkaarten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in één kaart samen. Via deze kaart op www.cultureelerfgoed.nl valt er zowel op de laptop als op de mobiele telefoon informatie over ons culturele erfgoed te vinden. Van werelderfgoed en rijksmonumenten tot historische tramwegen en […]

De jaarlijkse ledenvergadering in Leeuwarden AWN afdeling

Zaterdag 22 april vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in Museum de Grutterswinkel, te Leeuwarden. Het was een gezellige en inhoudelijke vergadering in Museum de Grutterswinkel waar het bestuur vertelde over de activiteiten die zijn geweest en die gaan komen.   Het Jaarverslag, zowel inhoudelijk als financieel, is vastgesteld. De kascommissie is akkoord met de jaarstukken die […]