Ondergrondse schuilplaats bij Ten Post?

In Ten Post wordt door opgravingsbedrijf MUG een archeologische onderzoek uitgevoerd. Daar werden fundamenten van een oude woning gevonden en werd een deel van een 16e-eeuwse gedempte sloot bloot gelegd. Er werd daarbij een 17e-eeuwse waterput gevonden die verbonden is met een mogelijk ondergrondse schuilplaats. Zie verder: https://www.mug.nl/archeologie/ en het Youtubfilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=wzBKraFcAKE&t=3s

Archeologisch rijksmonumentenpaspoort voor hunebedden

Bron: Provincie Drenthe Foto: RCE, Amersfoort Hunebedden zijn de oudste gebouwde monumenten van Nederland. Ongeveer 5000 jaar geleden werden ze gebouwd door de mensen van de Trechterbekercultuur. Om deze bijzondere grafkamers en hun omgeving nog beter te helpen beschermen, deelde Marjolein Verschuur, Hoofd regio Noord-Oost van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vandaag archeologische rijksmonumentenpaspoorten […]

Grondradar moet laten zien of er nog wat over is van Hinnemastate

Bron: Omroep Zilt – https://www.youtube.com/watch?v=56eWufoCNiI Eeuwen na de sloop wordt met grondradar onderzocht wat er onder de grond nog van over is van de Hinnemastate. Wat weten we van de Hinnemastate? De Hinnemastate is een voormalige state bij Jelsum in de gemeente Leeuwarden. De state wordt voor het eerst vermeld in 1501 als Hennama statha. […]

Cursus Archeologie = VOL

Een groot succes is de cursus Archeologie die in januari in Groningen van start gaat. Binnen veertien dagen is de cursus volgeboekt. Hieruit blijkt dat de belangstelling voor Archeologie in onze regio groot is. De cursus trekt al vele jaren achtereen veel deelnemers. 

Aankondiging Lezingenserie onjuist

In de “Herfst” nieuwsbrief die u onlangs werd toegestuurd, staat bij de komende activiteiten een lezingenserie bij het Hunebedcentrum. Dat is onjuist. Deze was al in 2021. Onze excuses.  

Opendag opgraving bij de terp van Menaam  – Menaldum

Menaldum in het Fries genaamd Menaam is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op de kwelderwal tussen Dronrijp en Beetgum is ontstaan. De bebouwing concentreerde zich om de kerk, behalve aan de zuidoostelijke zijde, want daar stond Orxmastate. Bij dit prachtige dorp is een opgraving in een deel van de […]

Archeologen vinden zeldzaam graf onder Grote Markt: ‘Niet iets wat je dagelijks vindt’

Bron: RTV Noord  Op de Grote Markt in Groningen zijn bij archeologische opgravingen twee skeletten gevonden. Deze komen waarschijnlijk uit de vroege Middeleeuwen. Een van de skeletten lag in een zogeheten boomstamgraf. Dat betekent dat de persoon in een uitgeholde boomstam is begraven, een zeldzame vondst in Nederland. De skeletten komen waarschijnlijk uit de periode […]

Unieke vondsten bij opgraving Grote markt in Groningen

Bron: www.mug.nl Bij de archeologische opgraving op de Grote Markt in Groningen troffen we twee skeletten aan in middeleeuwse graven. De graven zijn onderdeel van een groter grafveld dat in de achtste eeuw grensde aan een kerkje dat op de plek van de Martinikerk stond. De twee skeletten zijn gevonden in een boomstamgraf en in […]

Een wierde van waarde: schimmen uit het Rottumer verleden

   In het Groningse wierdedorpje Rottum werden in het vroege voorjaar van 2023 diverse bijzondere vondsten gedaan. Een versterkingsproject aan een Rottumer dorpsboerderij bracht een oude begraafplaats aan het licht. Hoewel de vondst van een aantal skeletten niet geheel onverwacht was, was de omvang ervan een ware verrassing. Uiteindelijk werden zo’n 458 skeletten opgegraven. Daarbovenop […]

Nieuws over de Steentijddag 2024 in Leiden

Op zaterdag 3 februari 2024 organiseren we weer een ‘live’ Steentijddag in Leiden, inmiddels al voor de 34e keer. Traditiegetrouw vindt de Steentijddag plaats in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden. Ook dit jaar stellen we voor het congres een ‘Call for Papers’ open om u een zo breed en gevarieerd mogelijk lezingenprogramma aan te […]