Basiscursus Archeologie

In 2020, 2022 en ook dit jaar organiseerde onze vereniging samen met de Rijksuniversiteit, Bachur, de PAN en het Noordelijk Archeologisch Depot een basiscursus archeologie. De aard van de cursus is zeer praktisch en er wordt veel aandacht geschonken aan het kennismaken en herkennen van archeologisch vondstmateriaal (bijv. grondsporen, vuursteen, aardewerk, botmateriaal en metaal).

Wisselvitrines in het Hunebedcentrum

[foto]

Archeologielezing Dion Stoop en Pir Hoebe: Pioniers na de IJstijd

bron: Erfgoedpartners

Wie waren de eerste anatomisch moderne mensen in Nederland? Tijdens de laatste ijstijd, (het Weichselien, van 150.000 – 12.000 jaar geleden) was Nederland een onbewoonbare poolwoestijn. Aan het eind van de ijstijd begon het klimaat te verbeteren waardoor toendralandschappen en bebossing langzamerhand noordelijker konden uitbreiden. Al snel vestigden pioniers zich in deze landschappen: mensen die in barre omstandigheden leefden van de jacht op wild en het verzamelen van planten. Archeologen Dion Stoop (Noordelijk Archeologisch Depot, Nuis) en Pir Hoebe (Rijksuniversiteit Groningen) vertellen wat de archeologie ons leert over de levenswijze en geschiedenis van deze mensen.