• Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN) heeft de culturele ANBI status!

De Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AVNN) heeft de culturele ANBI status. De culturele ANBI status stelt leden/donateurs in staat gebruik te maken van een extra giftenaftrek in de belastingaangifte. Op deze pagina treft u ons jaarverslag van 2019 alsmede het Beleidsplan voor 2020.

Wat is een (culturele) ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om door de belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de instelling zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk hebben en dient er een actueel beleids- en financieel plan te zijn.

Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Voorbeelden van culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, theater of vormgeving.

Waarom heeft de Archeologische Vereniging een culturele ANBI status?

De Vereniging heeft de culturele ANBI status aangevraagd om haar leden/donateurs in staat te stellen gebruik te maken van een extra belastingvoordeel. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Giften

Indien u een éénmalige of periodieke gift overweegt adviseren wij u via de belastingdienst de nodige informatie te lezen. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van de Vereniging.

Met het oog op de voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling geven wij hier de benodigde gegevens.

Bijlagen

Naam instelling

Archeologische Vereniging Noord-Nederland

Fiscaalnummer/RSIN 

8586.09.629

Kamer van Koophandel

71175474

Contactgegevens

Doelstelling en beleidsplan

Bijlage beleidsplan.

Bestuurssamenstelling

Een overzicht van de bestuurssamenstelling vindt u hier.

Beloningsbeleid

Het bestuur geniet geen beloning.

Actueel verslag van activiteiten (jaarverslag)

Actuele jaarverslagen vindt u hier.

Financieel verslag

Een financieel verslag van afgelopen jaar vindt u in de jaarverslagen.

 

Overzicht bestanden: