Op 10 november werd in het Hunebedcentrum Deel 1 van de Archeologiereeks van Drenthe door gedeputeerde Nelleke Vedelaar feestelijk in ontvangst genomen. Een prachtig boek en geschreven in een stijl die voor ieder begrijpbaar is.

‘Van Neanderthaler tot Rendierjager’ is het eerste deel in een toegankelijk en rijk geïllustreerde reeks over de archeologie van Drenthe. Meer dan 115.000 jaar geleden liet een neanderthaler zijn vuurstenen werktuig achter in wat wij nu Drenthe noemen. Voor zover we weten was hij of zij de allereerste mens in deze contreien. In de daaropvolgende 85.000 jaar zou deze nu uitgestorven menssoort met tussenpozen in Drenthe verblijven. Van hun aanwezigheid zijn echter niet veel sporen achtergebleven. Alleen hun stenen werktuigen herinneren ons aan deze lang vervlogen tijden. Archeologen kunnen echter veel afleiden aan deze oeroude artefacten. Waar zijn ze voor gebruikt? Hoe zijn ze gemaakt en wat vertellen ze ons over het leven van de neanderthaler in Drenthe?

Zo’n 40.000 jaar geleden stierf de neanderthaler uit en bleef de nieuwkomer Homo sapiens alleen achter. Omdat het noorden van Europa gevangen was in de ijskoude greep van de ijstijd leefden onze verre voorouders in eerste instantie alleen in meer zuidelijkere regio’s. Maar toen de temperatuur steeg, trokken ook deze jagers op den duur naar Drenthe. Omdat zij voornamelijk leefden van de jacht op rendieren, noemen wij hen ‘rendierjagers’. In een tijd van zeer snelle klimaatwisselingen aan het einde van de laatste ijstijd volgden verschillende rendierjagersculturen elkaar snel op. Ook van deze mensen zijn de meeste sporen volledig verdwenen, maar dankzij resten van hun kampementen, haardplaatsen en wederom stenen werktuigen vangen we een glimp op van hun dagelijks leven.

In ’Van neanderthaler tot rendierjager’ vertellen wij het verhaal van deze prehistorische mensen die leefden in wat archeologen de Oude Steentijd noemen. In een voor ons onherkenbaar Drenthe, volkomen afhankelijk van het klimaat en van wat de natuur hen bood, hadden zij allen hun eigen manier om hier een bestaan op te bouwen. Maar of dit altijd even succesvol was….

De komende tijd/jaren zullen er acht delen in deze reeks uitkomen. Deze zijn:
1. Oude Steentijd: Neanderthalers en rendierjagers
2. Midden-Steentijd: jager-vissers-verzamelaars in het Holoceen
3. Nieuwe Steentijd: boeren en bouwers
4. Brons-en IJzertijd: nieuwe materialen
5. Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen
6. Late Middeleeuwen
7. Vroegmoderne Tijd (17e-19e eeuw)
8. Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog

De reeks ‘Archeologie in Drenthe’ is een samenwerking van Stichting Het Drentse Landschap, Het Hunebedcentrum, Stichting Stone en Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

Wie een kijkje wil nemen in het boek kan met deze link de eerste bladzijden van het boek bekijken.

Auteurs: Marcel Niekus, Yuri van Koeveringe en vormgeving Frans de Vries.
www.vangorcum.nl/media/2/aid1_inkijkex.pdf
Hardcover
ISBN 9789023259251, 80 blz., rijk geïllustreerd, Prijs: € 17.50


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.