Nederland en Duitsland gaan samenwerken

Bron: https://hetoversticht.nl/actueel/nieuws/326/europese-samenwerking-van-start-voor-project-trechterbekercultuur

Nederland en Duitsland gaan samenwerken in het ‘Trechterbekercultuur’-project, een project op het gebied van archeologische monumentenzorg. De samenwerking wordt gecoördineerd door de provincie Overijssel.

Trechterbekercultuur

De Trechterbekercultuur strekte zich uit tussen 4000 en 2700 v. Chr. van Nederland tot West-Oekraïne. Deze cultuur heeft haar naam te danken aan de aardewerkstijl van die tijd, namelijk de trechterbekers. Archeologisch gezien bestaat er geen grens tussen Nederland en Duitsland als het gaat om deze cultuur, maar moderne grenzen kunnen beperkingen opleggen aan samenwerking op het gebied van archeologie.

Doel van het project

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: “Dit project markeert een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van archeologische monumentenzorg en heeft als doel ons gezamenlijke culturele erfgoed te behouden en te delen”. Er zijn drie belangrijke pijlers binnen dit project: kennisdeling, kennisverspreiding en het identificeren en opheffen van strategische, beleidsmatige en wettelijke belemmeringen voor grensoverschrijdende samenwerking.’

Kennisdeling

De eerdergenoemde samenwerkingspartners slaan de handen ineen om kennis over de Trechterbekercultuur aan weerszijden van de grens te integreren tot een gedeelde wetenschappelijke basis. Het Landschaftsverband Westfalen-Lippe is hiervoor in de lead. Als gemeenschappelijke structuur wordt een database gebouwd. De database brengt gegevens samen van vindplaatsen en vondsten aan beide zijden van de grens, waardoor zowel wetenschappers als het publiek toegang krijgen tot waardevolle informatie. Na het project komt de database ook ter beschikking voor andere regio’s.

Kennisverspreiding

De kennis over de Trechterbekercultuur zal voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt door middel van een boek, een reizende tentoonstelling en een evenement. Jongeren worden betrokken bij de uitwerking hiervan. Alle projectpartners dragen bij aan deze kennisverspreiding, met de provincie Overijssel in de lead. De activiteiten zullen via verschillende kanalen onder de aandacht van het publiek gebracht worden.

Subsidie

Er is een Europese subsidie vanuit het Interreg-programma beschikbaar. Samenwerkingspartners zijn de provincie Gelderland, Rijksuniversiteit Groningen en het Duitse Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Het doel van het Interreg-programma is om Europese samenwerking te stimuleren en grensbarrières tegen te gaan.

Het project loopt van oktober 2023 tot oktober 2026 en wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland en wordt met 414.878,71 euro medegefinancierd door de Europese Unie en MWIKE NRW en de provincies Overijssel, Groningen en Gelderland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *