Bron: www.mug.nl

Bij de archeologische opgraving op de Grote Markt in Groningen troffen we twee skeletten aan in middeleeuwse graven. De graven zijn onderdeel van een groter grafveld dat in de achtste eeuw grensde aan een kerkje dat op de plek van de Martinikerk stond.

De twee skeletten zijn gevonden in een boomstamgraf en in een plankenkist. Een boomstamgraf is vrij bijzonder en treffen we niet vaak aan in Noord-Nederland. In dit geval gaat het om een eiken, uitgeholde boomstam waarin een volwassen persoon is begraven. Het skelet ligt met de handen gevouwen op het lichaam.

Hoe oud het graf exact is, stellen we binnenkort vast aan de hand van het gevonden botmateriaal.

Meer lezen en foto’s bekijken? Zie: https://www.mug.nl/archeologie/archeologische-opgravingen/vondsten-grote-markt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *