Menaldum in het Fries genaamd Menaam is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op de kwelderwal tussen Dronrijp en Beetgum is ontstaan. De bebouwing concentreerde zich om de kerk, behalve aan de zuidoostelijke zijde, want daar stond Orxmastate. Bij dit prachtige dorp is een opgraving in een deel van de terp. Op 27 oktober a.s. is er een Opendag.

Voeg je header hier toe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *